Bemutatkozás

 

 

Iskolánk  hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok felzárkóztatásával és szakmai képzésével foglalkozó intézmény, amely esélyt teremt diákjainak a munkaerőpiacon szakképzett munkaerőként történő elhelyezkedésére. Ezzel lehetővé téve egy minőségileg jobb élet feltételeinek a megalapozását. Intézményünk olyan korszerű infrastrukturális feltételeket biztosít a szakmai ismeretek elsajátításához, amely a 21. század oktatásának és szakképzésének valamennyi követelményét biztosítani tudja. Szakképző iskolánk gyorsan fejlődő, a változó oktatástartalmi követelményekhez és az iskolahasználók igényeihez rugalmasan alkalmazkodó, az innovatív fejlesztéseket megvalósító, együttműködésre törekvő intézmény.

Feladatunk

 

Intézményünk feladata az esélyegyenlőség megteremtése, a szakképzés korszerű feltételeinek létrehozása, a munkaerőpiac igényeinek kiszolgálása. Célunk a hiányzó iskolai végzettség és/vagy az első szakképzettség megszerzésének lehetővé tétele mindazon fiatal és felnőtt számára, akik a kötelező iskoláztatás során azt valamilyen ok miatt nem szerezték meg. Fontos feladatunknak tartjuk a felnőttkori tanulás és képzés segítését, melyet esti munkarendben indított képzések szervezésével valósítunk meg.

 

advanced-floating-content-close-btn
advanced-floating-content-close-btn