A Hálózati Tudás Terjesztéséért Programiroda Alapítvány felhívást írja ki, és arra a következők szerint várja a pályázatokat:

A TÁMOGATÁS CÉLJA: A Nyíregyházi Szakképzési Centrummal, illetve annak iskoláival tanulói jogviszonyban álló
hátrányos helyzetű gyermekek beintegrálása a digitális oktatásba.

A KIVÁLASZTÁS FŐ SZEMPONTJA AZ ÖSSZESSÉGÉBEN LEGJOBB PÁLYÁZATOK, LEGINKÁBB ARRA ÉRDEMES PÁLYÁZÓK MEGTALÁLÁSA, MELYNEK SORÁN AZ ALÁBBI RÉSZSZEMPONTOK KERÜLNEK ÉRTÉKELÉSRE:

  • Hátrányos helyzet (Közreműködő által kiállított nyilatkozat alapján)
  • Tanulmányi eredmény a 2019/2020-as tanévben (Közreműködő által kiállított nyilatkozat alapján)
  • Tanulmányi versenyen történő részvétel, illetve eredmények (Pályázó által igazolandó)
  • Sajátos nevelési igény (Közreműködő által kiállított nyilatkozat alapján)
  • Tanulási motiváció (Pályázó által igazolandó, kifejtendő)

További részletek a Nyíregyházi Szakképzési Centrum honaplján…

advanced-floating-content-close-btn
advanced-floating-content-close-btn